Humus                                                       30.05.2013 23:03:26

 Ekologija      Kompostiranje                                                                                                                             

 Home Page                                                                    

Bez humusa bi sva plodna zemljišta postala neplodna i veliki dio flore bi nestao. Humus nastaje u procesu humifikacije organskih materijala i vrlo je komplicirane kemijske građe. Humifikacija u prirodi traje dugo vremena i u tlu ostaje mali dio korisnog materijala.

Nema boljeg i bržeg načina kompostiranja i dobivanja humusa visoke kvalitete, u kratkom vremenu i uz visoka iskorištenja od postupka s crvenim "kalifornijskim glistama".

  

Skromna investicija!                                                                 Glavno da ima dovoljno glista.

 +  

I ovdje su neznatni troškovi...                                                   Ozbiljna proizvodnja humusa                       

Hranjenje glista                                                                         Gotov humus, spreman za sijanje.

Proizvodnja u plastenicima osigurava maksimalnu godišnju proizvodnju i ugodan radni prostor i zimi.

 

 

Dobro je pročitati  ovu knjigu!                                                        I o glistama treba dosta znati!

                                                                                                    

07.02.2004. U Zagrebu je održana Osnivačka skupština Udruge proizvođača i potrošača humusa kalifornijskih glista Grada Zagreba i Zagrebačke županije "HUMUS"

Nakon nekoliko godina priprema, konzultacija i kontakata konačno je održana Osnivačka skupština Udruge "HUMUS" Zagreb. Bilo je i vrijeme: ova važna aktivnost nije dovoljno prepoznata u nastojanjima pojedinaca - treba djelovati organizirano pa će se humus proizvoditi, prodavati, koristiti i čak izvoziti kao kvalitetni materijal. Udruga će se svojim programom boriti za ispunjenje želja mnogih proizvođača i potrošača u Hrvatskoj.

Članova Udruge neće manjkati - imamo adrese nekoliko stotina potencijalnih članova koji će tek biti uključeni u Udrugu kad usvoje odredbe Statuta Udruge "Humus" i potpišu pristupnice.

 

Učesnici Osnivačke skupštine (od lijeva na desno): Branko Filjak (Zagreb), Ranko Rašić (Zagreb), Juraj Brigljević (Velika Gorica), Božidar Dugonjić (Zagreb, Ivan Kučkovečki ml. (Sv.Križ Začretje), Ivan Kučkovečki st. (Sv.Križ Začretje), Ivan Kliček (Peščenica), Ivan Salopek (Ogulin), Zoran Žulj (Zagreb). Foto: Pavle Dugonjić

-----------------------------------------

20.02.2004. sva propisana dokumentacija za registraciju Udruge "Humus" Zagreb predana je u Gradski ured za opću upravu Zagreb. Očekujemo rješenje o registraciji unutar 30 dana (ako nema primjedbi na dokumentaciju!).

----------------------------------------

BRAVO!                                                                                 

02.04.2004. Gradski ured za opću upravu, nakon manjih intervencija u tekst Statuta izdao nam je Rješenje kojim se odobrava upis naše Udruge u Registar Udruga Republike Hrvatske pod brojem 21003450 čime je Udruga "Humus" Zagreb stekla svojstvo pravne osobe te može početi raditi kao udruga.  

U skladu s time, nakon obavljanja još nekih obaveznih prijava, otvaranja žiro računa, izrade pečata i sl., početi ćemo s omasovljenjem članstva, akcijama za pronalaženje radnih prostorija i dr.

----------------------------------------

Neki članci iz Statuta Udruge "Humus" Zagreb:

II. CILJEVI I DJELATNOSTI  UDRUGE

Članak 6.

        Udruga "Humus" Zagreb osnovana je radi okupljanja proizvođača i potrošača humusa kalifornijskih i sličnih glista (Lumbricus rubellus) u cilju ostvarivanja njihovog zajedničkog interesa, informiranja, izmjene iskustava, poslovnog savjetovanja, omogućavanja zajedničkih nastupa u javnosti i poboljšanja kvalitete i kvantitete humusa kao bitne i osnovne komponente u poljoprivredi i ekologiji te  napose širenja uzgoja glista i proizvodnje humusa kao mogućnosti zapošljavanja

                                                        Članak 7.

      

            Djelatnosti Udruge su sljedeće:

      Ø      širenje stručnih i poslovnih informacija o proizvodnji i upotrebi humusa i humusnih smjesa,

Ø      međusobno pomaganje članova u poboljšanju proizvodnje i primjene humusa u  poljoprivredi,

Ø      predlaganje standarda kvalitete humusa i proizvoda na osnovi humusa,

Ø      organiziranje zajedničkih istupa članova Udruge u javnosti,

Ø      zaštita interesa potrošača humusa poticanjem donošenja posebnih pravilnika o kvaliteti i postupcima proizvodnje,

Ø      nastojanje postizanja visokokvalitetne proizvodnje humusa i dobivanja odgovarajućih oznaka kvalitete u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i EU,

Ø      organiziranje stručnih sastanaka, seminara i savjetovanja u cilju edukacije članova Udruge i ostalih zainteresiranih građana,

Ø      sudjelovanje njenih predstavnika u radu stručnih i znanstvenih sastanaka u vezi s uzgojem glista i proizvodnjom humusa i ekološkom poljoprivredom,

Ø      praćenje tokova proizvodnje humusa i njegove upotrebe u svijetu,

Ø      izdavanje informativnih materijala u vezi aktivnosti Udruge i stručnih izdanja o proizvodnji humusa, njegovoj primjeni i dr.,

Ø      organizacija tečajeva uzgoja glista i proizvodnje humusa s praktičnom obukom,

Ø      postavljanje pilot pogona i polja za obuku i istraživanja radi tehnoloških inovacija,

Ø      suradnja sa znanstvenim i obrazovnim institucijama radi zajedničkih istraživanja u području proizvodnje i primjene humusa,

Ø      suradnja s privrednim subjektima u cilju izvršenja programa Udruge,

Ø      druge aktivnosti koje doprinose razvoju i ugledu Udruge.

III. ČLANSTVO U UDRUZI «HUMUS» ZAGREB

Ćlanak 12.

            Članom Udruge proizvođača i korisnika humusa kalifornijskih glista Grada Zagreba i Zagrebačke županije «Humus» može postati svaka fizička i pravna osoba.

            Vrste članova Udruge "Humus" Zagreb:

Ø      Utemeljitelj,

Ø      Redovni član,

Ø      Počasni član,

Ø      Podupirući član.

 

Članak 13.

              Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Uvjeti za postupak za prijem u redovno, počasno, pridružujuće ili podupiruće članstvo, kao i postupak koji se provodi u slučaju prestanka članstva detaljnije se reguliraju posebnim Pravilnikom o članstvu (koji će donijeti Skupština Udruge «Humus» Zagreb u roku od godine dana od osnivanja Udruge).

            Visina članarine i način njezina plaćanja regulirano je istim Pravilnikom.

Članak 16.

            Odluku o primanju u redovno članstvo donosi Predsjednik ili natpolovična većina Upravnog odbora na temelju potpisanog pismenog zahtjeva prema Pravilniku o članstvu.

            Redovni član Udruge «Humus» Zagreb usvaja ovaj Statut i svojim djelovanjem i radom pridonosi ostvarivanju djelatnosti iz Članka 7.  ovog Statuta.

            Redovni članovi aktivno i pasivno sudjeluju u izborima, upravljanju Udrugom i kandidiraju se za organe Udruge i voditelje organizacijskih oblika iz Članka 9. ovog Statuta.

            Redovni član može postati i pravna osoba.

            Redovni član Udruge plaća članarinu prema Pravilniku o članstvu i time stječe odgovarajuća prava i dužnosti prema Pravilniku.

            Prestanak redovnog članstva reguliran je u Pravilniku o članstvu.

Članak 19. 

           Prava i obaveze utemeljitelja i redovnih članova su:

Ø      sudjelovanje u svim aktivnostima Udruge,

Ø      sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

Ø      čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

Ø      čuvanje materijalnih dobara Udruge i izvršavanje preuzetih obaveza,

Ø      ekološko ponašanje.

XI. PRESTANAK RADA UDRUGE "HUMUS"

                                                     Članak 63.

            Udruga "HUMUS" prestaje s radom odlukom Skupštine ili odlukom nadležnog državnog organa prema Zakonu o Udrugama.

            Prilikom prestanka rada sva se postojeća sredstva Udruge stavljaju na raspolaganje organizaciji, udruzi ili društvu koje će nastaviti ostvarivati ciljeve i aktivnosti ove Udruge.

            Ukoliko takve organizacije ne bude, sredstva će se prodati i utrošiti za nabavu edukacijske opreme, instrumenata i igračaka za domove u kojima borave napuštena djeca.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

prošireni sadržaj našeg prospekta:

 

Crvene, “kalifornijske” gliste prerađuju organski otpad na prirodan način pri čemu nema štetnih nusproizvoda, neugodnog mirisa ili opasnosti za okolinu. Baš naprotiv, u nastalom humusu su samo saprofitne, humificirajuće bakterije, nema patogenih mikroorganizama ili štetnih gljivica, klica ili uzročnika biljnih bolesti. Kako je proces aeroban (uz prisustvo zraka) prilikom transformacije otpada u humus ne nastaje metan (jedan od uzročnika efekta staklenika i klimatskih promjena). Nastali humus nije hrana za bakterije i gljivice, kao ni za faunu tla (štetne kukce, njihove ličinke i ostale nametnike) pa ih ne privlači i time smanjuje štete od tih životinja. Istovremeno, humus u tlu djeluje kao korektor kiselosti (pH) što je neobično važno u uzgoju bilja.

Upotrijebljen u uzgoju bilja, ovaj humus daje čudesne rezultate povećavajući kvalitetu i količinu cvijetova i plodova. Krumpir uzgojen uz gnojenje humusom ima cimu višu od pojasa čovjeka, dajući i adekvatnu količinu kvalitetnih gomolja. Finokio (koromač), ta skupa i cijenjena delikatesa uz humus postiže težinu preko kilograma, dok se na tržištu normalno pojavljuju težine 100 -200 grama..

   

Humus dobiven radom glista odlikuje visoka hranjiva vrijednost za biljke i sposobnost reaktiviranja umornog tla.

 

 

SJEDIŠTE:

Ivanićgradska 54, 10000 Zagreb

 

Predsjednik Udruge:

Mr.sc. Božidar Dugonjić dipl.ing

Tel.,Fax.: 01/2451185, Mob.:098/602291

E-mail: bozidardugonjic@gmail.com

web: www.bozidardugonjic.com

Tajnik Udruge:

prof. Hrvoje Barun

Mob.: 098/1945931

E-mail: hbarun@gmail.com

web: www.humus.com.hr

 

design: B. Dugonjić, 2004.

 

Udruga

proizvođača i potrošača humusa kalifornijskih glista grada zagreba i zagrebačke županije

“humus” zagreb

 

BIOLOŠKA PRERADA ORGANSKOG OTPADA

ZAŠTO UDRUGA “HUMUS” ZAGREB?

Radi međusobnog pomaganja članova.

Radi širenja stručnih i poslovnih informacija.

Radi predlaganja zakonske regulative o kvaliteti humusa na tržištu Republike Hrvatske.

Radi predlaganja standarda kvalitete unutar Udruge i njihovog poštivanja.

Radi omogućavanja zajedničkog izlaženja na inozemno tržište i manjim proizvođačima.

Radi razvijanja ove grane poljoprivredne proizvodnje kao osnove za ekološku proizvodnju “zdrave hrane”.

Radi uvođenja reda na tržištu humusa i humusnih smjesa u Hrvatskoj.

Radi zaštite potrošača.

Radi širenja znanja o primjeni humusa.

ČLANSTVO

Član Udruge „Humus“ Zagreb može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut Udruge i njezina Pravila. Član može biti i strani državljanin, trgovačko društvo, udruga građana, kao i druge pravne osobe zainteresirane za djelatnost ove Udruge.

Članska prava su proporcionalna članarini koju član uplaćuje: potrošač na malo ili proizvođač za potrebe domaćinstva plaća najmanju, simboličnu članarinu ali ima pravo dobivanja biltena (HUMUS I MI) na svoju adresu. Robni proizvođači i trgovačka društva plaćaju veću članarinu i imaju prava na stručne i komercijalne akcije u Udruzi (savjetovanja, reklamne akcije, stručne sastanke, zastupanje svojih interesa prema trećim osobama, seminare i td).

---------------------------------------------------------------

GLISTE U SVAKOM DOMAĆINSTVU?

Odlaganje i sortiranje kućnog otpada je svakog dana sve veći problem – ogromne količine završavaju na deponijima. Čak do 50 % otpada u gradovima čine papir i otpaci hrane koji su organski materijal pogodan za biološku pretvorbu u kvalitetan humus. Osim u odgovarajućim kompostanama, ovaj se dio gradskog smeća može i u domaćinstvu prerađivati u humus koristeći tkzv. “eko-kutije”, mala legla crvenih glista koja se mogu držati na pogodnom mjestu u vrtu, na balkonu ili podrumu. Kako gliste u toku prerade organskog materijala u humus sprječavaju stvaranje plinova neugodnog mirisa, otpad iz kuhinje i sl. pretvara se u vrijedan humus na najprihvatljiviji i brz način. Time se štedi energija, sprječava zagađenje okoline i atmosfere a osigurava dovoljne količine humusa za manji vrt ili kućno cvijeće.

Crvene gliste se u pogodnim uvjetima enormno množe pa se mogu bez opasnosti za funkcioniranje legala vaditi i koristiti za ishranu kućnih ljubimaca (ptica, reptila, ribica i sl.), peradi, riba i stoke, jer predstavljaju čistu proteinsku hranu. O upotrebi u ribolovu da i ne govorimo…

ZANIMLJIVO, ZAR NE?

PREPOZNAJETE LI:

· Visoku ekološku svijest ljudi koji misle i o racionalnom korištenju otpada?

· Poboljšanje kvalitete života cijele zajednice   vraćanjem organske materije u prirodni okoliš čime se poboljšava i kvaliteta hrane, zraka i vode?

· Vlastitu želju da živite u skladu s prirodom i pomažući prirodi da izdrži naše aktivnosti?

· Vaše nezadovoljstvo postojećom devastacijom okoliša?

· Uzgoj glista i proizvodnju humus kao mogućnost dopunskog ili osnovnog zapošljavanja?

· Mogućnost uzgoja „zdrave hrane“ uz upotrebu humusa?

· Moguću promjenu načina života u smjeru racionalnijeg, štedljivijeg i zdravijeg načina?

Ako prepoznajete a ne znate dovoljno o tome, dođite u Udrugu „HUMUS“ Zagreb. Učiti ćemo jedni od drugih, pomagati jedni drugima, pa i upoznati dobre ljude.

A priznajte:

TREBA ZNATI!

-----------------------------------------------------

Kako izgleda iskaznica Udruge "HUMUS" Zagreb?

                     

---------------------------------------------------------------------

U međuvremenu, osnovana je Poljoprivredna zadruga HUMUS kako bi se pomoglo

članovima koji nešto proizvode da dođu na tržište.

 

Tiskana je nova knjiga koja predstavlja dopunjeno i prošireno, slikama u boji

obogaćeno izdanje priručnika za uzgoj glista i proizvodnju humusa.

Može se naručiti kod autora.

 

 

Iz knjige: 

             

                Jednostavan prikaz kretanja materije prirodi.   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMJER NASELJAVANJA PROIZVODNIH LEGALA U JESEN 2008. GODINE:

 

   

1. PRIPREMANJE PODLOGE ZA NASELJAVANJE:

Nakon izgradnje dna i ograde za legla, za uspješno naseljavanje novih proizvodnih legala glista potrebno je pripremiti podlogu, najbolje od stelje bogate slamom kako bi se osigurala prozračnost i vodopropusnost. Poželjno je vlaženje vodom tijekom nekoliko dana radi početka bakterijske destrukcije dijela organskog materijala. Istovremeno se time postiže brže uklanjanje nepoželjnih plinova. Dovoljno prije treba pripremiti djelomice fermentirani gnoj (na slici pokriven sivom folijom) koji će služiti kao hrana za brzo množenje glista. Na slici su dva bazena, svaki kapaciteta 20 jakih proizvodnih legala, izgrađena od šuplje opeke ojačane čeličnim šipkama.

 

2. VAĐENJE GLISTA IZ MATIČNIH PROIZVODNIH LEGALA I PAKIRANJE U POROZNE VREĆE OD 50 LITARA:

U vreće se pakira gornji glistama gusto naseljeni sloj matičnog legla. Kupovno startno leglo ima volumen 200 litara, tj. četri vreće. Startna legla se kupuju kod provjerenih proizvođača humusa da se izbjegne naknadne štete. Gliste treba što prije transportirati do mjesta naseljavanja uz izbjegavanje nabijanja, suvišnih vibracija, ekstremno visokih i niskih temperatura da bi se spriječilo izlaganje šoku. U koliko je neophodno, gliste će uz normalne uvijete vlažnosti i temperature podnijeti i nekoliko dana u nepokretnim poroznim vrećama bez značajnih šteta.

 

3. NASELJAVANJE GLISTA NA HRANJIVU PODLOGU:

Na mjestu za naseljavanje, vreće s glistama se jednoliko rasporede po površini podloge, pojedinačno otvaraju i sadržaj se u odgovarajućem sloju grubo rasporedi po površini podloge. Pri tome treba izbjegavati gaženje i suvišno manipuliranje materijalom s glistama. Raspoređeni donešeni materijal ne treba ukopavati u podlogu već ostaviti da gliste same pređu u podlogu i formiraju novu postojbinu. Po završenom naseljavanju leglo se odmah ovlaži po potrebi i pokriva geotekstilom ili drugim priručnim materijalom. Naseljeno leglo ne treba dirati najmanje 5-6 dana, nakon kojeg vremena se može pristupiti prvom hranjenju tankim slojem odgovarajuće hrane.

 

Text Box:  

PRVA GENERACIJA „DIPLOMIRANIH“ PROIZVOĐAČA HUMUSA

Uzgoj kalifornijskih crvenih glista s ciljem proizvodnje humusa posljednjih  je tridesetak godina u Hrvatskoj poznat kao unosan posao kojim se dobiva najkvalitetnije organsko gnojivo za ekološki uzgoj u poljoprivredi. Danas postoji nekoliko stotina uzgajivača kalifornijskih glista od kojih su neki od njih hobisti a neki imaju farme većih razmjera. Sve ih okuplja i promovira Udruga uzgajivača i potrošača humusa kalifornijskih glista „Humus“ iz Zagreba. Udruga je ove zime organizirala i školovanje za svoje članove i sve zainteresirane ne bi li proizvođači na taj način spremni dočekali ulazak Hrvatske u Europsku uniju.

Program „Proizvođač/ica humusa“ verificiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa a realiziran je u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Donja Stubica. Naš program osposobljava polaznike u znanju, tehnikama i tehnologijama zbrinjavanja organskog otpada i uzgoju kalifornijskih glista prema najvišim ekološkim standardima. Program se sastoji od 125 sati nastave, od čega su 85 sata teorijske nastave i 40 sati praktičnog dijela, te se nakon njegova svladavanja polaznicima izdaje Uvjerenje za zanimanje „Proizvođač/ica humusa“. Uvjerenje – certifikat  se upisuje u radnu knjižicu“ - kaže mr. sci. Božidar Dugonjić dipl. ing. predsjednik Udruge „Humus“, sastavljač programa i glavni predavač tijekom edukacije.

Gosti predavači-suradnici tijekom teorijske nastave ovog školovanja bili su: mr. sci. Sanja Biškup iz „Petrokemije“ iz Kutine koja je održala predavanje o mineralnim gnojivima, dipl. ing. Dean Kosić iz Komunalnog poduzeća „Ponikve“ sa otoka Krka je izložio koncept funkcioniranja komunalnog poduzeća i sustav zbrinjavanja otpada na otoku Krku (koji je na glasu kao jedna od najbolje organiziranih jedinica lokalne samouprave po pitanju selekcije i prikupljanja svih vrsta otpada iz kućanstava i privrede) , dipl. ing. Željka Mesić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu poučila je polaznike o osnovama marketinga i promocije proizvoda a prof. Dubravko Deželić iz Grafičke škole u Zagrebu uputio je polaznike o važnosti zaštite na radu.

Praktičan dio nastave je organiziran na nekoliko lokacija. Na Kompostištu Jakuševac tvrtke „Zrinjevac“ iz Zagreba ing. Jozo Galić je polaznike upoznao sa sustavom zbrinjavanja organskog otpada Grada Zagreba i Zagrebačke županije a tehnologiju uzgoja kalifornijskih glista polaznici su naučili na farmama glista: dipl. ing. Jurja Brigljevića u Velikoj Gorici, Ivana Kličeka u Pešćenici kod Lekenika, Radovana Eršeku u Gornjoj Bistri, Željka Findrika u Pokupskom i Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Škrljak u Svetom Ivanu Zelini.

„Na jesen planiramo ponovo organizirati školovanje pa pozivamo sve zainteresirane da nam se jave i predbilježe kako bi na ovaj način stekli neophodna znanja za proizvodnju humusa ali i osigurali dokument kojim će moći posvjedočiti svoju stručnost sad kad je Hrvatska na pragu Europske unije koja za svaku djelatnost kojom se bavite traži pokriće. Prvih dvadeset polaznika su prva generacija, kako ih volimo zvati „diplomiranih“ proizvođača, kojima će se narednih godina pridružiti svi koji će se željeti ozbiljno baviti ovom vrijednom djelatnošću kojom od stajskog gnoja i biorazgradivog otpada možemo proizvesti visokovrijedno gnojivo iznimno cijenjeno u Europi i diljem svijeta“ – kaže gosp. Dugonjić.

Osposobljavanje odraslih, kao vid cjeloživotnog obrazovanja i učenja, vrlo je važan čimbenik u stjecanju novih znanja i u praktičnoj osposobljenosti polaznika za kvalitetan rad i bolju konkurentnost na tržištu rada i proizvoda. U svjetlu donošenje i stupanja na snagu novog Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, osobe koje su završile tečaj i stekle uvjerenje – certifikat, već su sukladne znanjima i vještinama o uzgoju glista na području Europske unije.

Piše: Hrvoje Barun, prof.

Polaznici nastave proslavili su uspješnu provjeru znanja i podjelu uvjerenja. 

 

 

Home Page